Hösten 2018 Janine Antoni


Janine Antoni
Moor och Touch

30 oktober – 10 november

Moor
Alla dagar, kl. 12–16.30
Kvällsöppet onsdag 31 oktober, kl. 12–19
Stängt torsdag 8 november
Aula Magna, Frescativägen 6

Touch
Alla dagar, kl. 16–22
Accelerators framtida entré, Frescativägen 24-26

Curatorer: Therese Kellner och Richard Julin

Hösten 2018 visar Accelerator de storskaliga installationerna Moor (2001) och Touch (2002) av Janine Antoni på Stockholms universitets campus. Accelerator samarbetar med Magasin III kring presentationen av Janine Antonis verk som ingår i museets samling. Samarbetet sker i en nära dialog mellan två institutioner under utveckling. Verken presenterar resultat av två performativa akter där livssituationer och livsberättelser sammanlänkas.

I Aula Magnas galleri visas Moor (2001). Janine Antoni har lärt sig att fläta i traditionell repslagarteknik med ovanliga och personliga föremål som donerats till konstnären. Skulpturen, som tar sig formen av ett rep, innehåller allt från katthår, tandtråd, julgransbelysning och växtprover. Verket är i fortsatt förändring och förlängs ständigt.

Videoinstallationen Touch (2002) är en utveckling av Moor och projiceras på Accelerators framtida entré. I videon balanserar Antoni på en lina som är parallell med horisonten framför hennes barndomshem på Grand Bahama Island. Antoni beskriver träningsprocessen som en övning i att känna sig bekväm med att befinna sig ur balans.

I höst bidrar Accelerators forskargrupper till utvecklingen av Moor genom att donera objekt och berättelser som relaterar till deras professionella identiteter. Objekten har skickats till Antonis ateljé i New York där de flätats samman. Senare i höst kommer denna nya del att fogas ihop med den existerande del som nu visas på Accelerator.

Janine Antoni är född 1964 i Freeport, Bahamas. Hon har studerat vid Sarah Lawrence Collage och Rhode Islade School of Design. Antoni har ställt ut på en rad stora utställningar varvid documenta 14 i Kassel, Venedigbiennalen, MoMA i New York och The Reina Sofia i Madrid är några. Hennes verk finns representerade på bland annat National Gallery of Art i Washington, D.C., The Whitney Museum of American Art i New York, The Israel Museum i Jerusalem, Guggenheim Museum i New York, och Magasin III i Stockholm.

Accelerator är en ny mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Verksamheten arrangerar bland annat konstutställningar som är öppna för allmänheten, Stockholms universitets studenter, forskare och fakultetsmedlemmar. Till hösten 2019 öppnar Accelerator en fysisk utställningshall i Manne Siegbahnlaboratoriet på Frescati campus på Stockholms universitet. Fram till dess görs utställningar på andra platser på campus.

Credits hösten 2018