Hösten 2018 Janine Antoni


Under hösten 2018 visar Accelerator två konstverk av Janine Antoni (född 1964 i Bahamas) på Stockholms universitets campus. Verken ”Moor” (2001) och ”Touch” (2002) som visas kretsar kring teman som viljan att skapa kontakt, att föra samman och att trots utmaningar nå fram.

Tid: 30 oktober – 11 november 2018
Plats: Frescati, utomhus vid de framtida Acceleratorlokalerna (Manne Siegbahnlaboratoriet) samt i galleriet på Aula Magna.
Hitta hit: https://goo.gl/maps/huk4GB16tjG2

Manne Siegbahnlaboratoriet byggs om med start hösten 2018. Accelerator öppnar hösten 2019 som en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor.
Inför öppnandet förankras verksamheten genom konstprojekt som sker under institutionens uppbyggnadsfas.

Samverkan med tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter utgör hjärtat i Accelerators programverksamhet. Efter Accelerators tidigare projekt under hösten 2017 har nu en andra grupp forskare bjudits in för att reflektera över mötet med konsten utifrån sina discipliner och sin expertkunskap. Under våren 2019 kommer forskarna delge sina tankar kring processen i publika former som inte ännu är bestämda.

Utställningen ”Hösten 2018” med Janine Antoni är sammanställd av Richard Julin, konstnärlig ledare och Therese Kellner intendent på Accelerator. Konstverken ”Moor” (2001) och ”Touch” (2002) ingår båda i samlingen Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art – extern partner till Accelerator.

Det är alltid gratis att ta del av Accelerators konstprojekt.