Curatorial statement Höst 2017


Bakgrund till konstprojektet Höst 2017 – Lundahl & Seitl, samt rektorsporträtt

Manne Siegbahnlaboratoriet byggs nu om till utställningsplats. I en del av lokalerna visas tillfälligt konstverk och som publik får man en sista möjlighet att utöver konsten, även se den forna laboratoriemiljön innan den omformas till Accelerators framtida fysiska plats på Stockholms Universitet.

Den tematiska startpunkten för konstprojektet under hösten 2017 har varit laboratoriets historia. Minne, vår förmåga att lagra fakta, historier och erfarenheter på olika vis är den övergripande tematik som vilar över den konst som visas. Minnen hjälper oss att forma och påverka framtiden. Vi utvecklar ständigt olika sätt att lagra minnen för att i framtiden ta fram dem, använda dem, lära oss av dem, förändras och utvecklas.

Konstnärsduon Lundahl & Seitl har bjudits in att anpassa två av sina konstverk, ”An Elegy to the Medium of Film” och ”Unknown Cloud on Its Way to Stockholm University”, till platsen. Båda verken rör minnet på olika vis.

Även Stockholms universitets historia som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena spelar en viktig roll i höstens konstprojekt och i Accelerators tillblivelse. Grundarna av Stockholms högskola, som blev till universitet 1960, stod för en öppenhet som Accelerator vill lyfta fram och föra vidare. Som del av utställningen i Accelerators framtida lokaler visas även ett urval rektorsporträtt från Stockholms universitet, tillsammans med information om grundarna av högskolan och universitetet.

Samverkan med tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter utgör hjärtat i Accelerators programverksamhet. En grupp forskare har bjudits in att ta del av höstens konstprojekt och reflektera över mötet med konsten utifrån sina discipliner och sin expertkunskap. Under hösten anordnar Accelerator föreläsningar där forskarna delger sina tankar kring processen.

//Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator