Öppet samtal om konst och vetenskap

Konsten och vetenskapen – vad förenar och vad skiljer dem åt?

Är du intresserad av att ta del av de tankar Accelerators senaste evenemang Hösten 2017 väckte hos forskare från olika ämnesområden på Stockholms universitet? Kom och lyssna på en grupp utvalda forskare i samtal med konstnärsduon Lundahl & Seitl. Samtalet kretsar bland annat kring frågor om kreativa processer inom konst och forskning, om kunskap och sanning och om sinnenas betydelse i konst och vetenskap. Vilka är skillnaderna och likheterna i förhållningssätt och synen på resultat i konstnärliga och vetenskapliga processer?

Tid: 28 november kl. 16-18
Plats: Auditoriet, Frescativägen 24 E, Hitta dit
Hur: Samtalet är gratis och öppet för alla. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan görs via e-post till: accelerator@su.se

Accelerator – en mötesplats för konst och forskning. Under hösten har tolv forskare från olika discipliner på Stockholms universitet haft i uppdrag att ta del av den konst som ingick i höstens evenemang, ”An elegy to the medium of film” och ”Unknown cloud on its way to Stockholm University”, för att, med dem som utgångspunkt, reflektera över likheter och skillnader mellan konst och vetenskap.

Varmt välkommen!

/Accelerator