Konstevenemang


”Accelerator axlar och för vidare det progressiva arv av öppenhet som varit en del av Stockholms universitets identitet sedan starten.” Richard Julin, konstnärlig ledare.

Accelerator har sin bas i utställningar av konst, utformade av den konstnärlige ledaren.

Hösten 2016 var det premiär med en utomhusvisning av multimediainstallationerna ”Influence Machine & Antennae” av videokonstpionjären Tony Oursler.

Hösten 2017 var det dags för Accelerators andra konstevenemang. Konstnärsduon Lundahl & Seitl intog Frescati med två verk; ”Unknown cloud on its way to Stockholm University” och ”An Elegy to the Medium of Film”.

Våren 2018 bestod av ett filmprogram med ett antal konstfilmer på temat skapande och byggande. Det handlade även om förberedelser för att skapa, till exempel modeller eller partitur.

Hösten 2018 visar Accelerator två konstverk av Janine Antoni (född 1964 i Bahamas) på Stockholms universitets campus. Verken ”Moor” (2001) och ”Touch” (2002) som visas kretsar kring teman som viljan att skapa kontakt, att föra samman och att trots utmaningar nå fram.

Fram till öppnandet av Acceleratorlokalen 2019 planeras två evenemang per år att hållas på olika platser på Campus Frescati. En rytm som sedan är tänkt att fortsätta i de nya lokalerna.