Tvärvetenskapliga forskarsamarbeten

Accelerators forskarsamarbeten utgår från samverkan med Stockholms universitets forskningsmiljöer. Det finns olika former för samarbete: tvärvetenskapliga grupper av forskare arbetar med Accelerators utställningar men även enskilda forskare engageras, vars verksamhet har starka beröringspunkter med specifika konstverk som ställs ut.

Forskarsamarbetet utgår från att vetenskap och konst är väsensskilda verksamheter, men att det finns beröringspunkter och att nytänkande kan uppstå i mötet mellan dem. Vid Accelerator ges utrymme för tvärvetenskapliga möten som kan leda till forskningsförberedande initiativ. Programverksamheten kring konstutställningarna och forskarsamarbetena innefattar en rad publika aktiviteter som föreläsningar, panelsamtal och seminarier för allmänheten.

Forskare i arbete kring Janine Antonis verk Moor (2001) besöker Magasin III hösten 2018. Foto Therese Kellner.
Forskare i arbete kring Janine Antonis verk Moor (2001) besöker Magasin III hösten 2018. Foto Therese Kellner.

Janine Antoni "Moor" (2001). Exhibition documentation. Photo Jean-Baptiste Beranger. Janine Antoni "Moor" (2001) i Aula Magna. Foto Jean-Baptiste Béranger.

“ I spänningsfältet mellan konsten och vetenskapen uppstår en gnistbildning som triggar tänkandet. Forskning är ju liksom konst ett kreativt arbete, men med helt andra förutsättningar och regler. ”

Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor i konstvetenskap och senior rådgivare vid Accelerator.

Samhällsrelevans

Kopplingen till samtidsfrågor och de stora samhällsutmaningarna är en viktig hörnsten i Accelerators verksamhet. Det är i skärningspunkten mellan hur samtidsfrågor adresseras i samtidskonsten respektive i vetenskapliga discipliner som Accelerators forskarsamarbeten har sitt fokus.

Tidigare samarbeten

Under hösten 2017 hade tolv forskare från olika discipliner på Stockholms universitet i uppdrag att reflektera kring den konst som ingick i höstens evenemang, med konstnärerna Lundahl & Seitl. Under 2018 arbetade 13 forskare med två verk av konstnären Janine Antoni.

Forskare i samarbete kring Janine Antoni's "Moor" (2001). Foto Ingmarie Andersson.
Forskare i samarbete kring Janine Antoni’s ”Moor” (2001). Foto Ingmarie Andersson.