Forskargrupper


”Accelerator är ett nytt sätt att stimulera tänkande kring forskningsfrågor. Konstverken i Accelerator är spelplanen för den verksamhet projektgrupperna utvecklar kring forskningsfrågor.”
Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor och senior rådgivare

Samverkan med tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter utgör hjärtat i Accelerators programverksamhet. Forskargrupper bjuds in för att reflektera över utställningsprocesser, medverkande konstnärer och konst utifrån sina discipliner och sin expertkunskap.

Ett mångvetenskapligt laboratorium

I mötet mellan konst och vetenskap öppnar sig nya forskningsfrågor, idéer och perspektiv. Fokus blir här bland annat likheter och skillnader i hur olika forskningsområden hanterar samtida frågor som till exempel makten över informationen och sanningarna om pågående händelser, men även om hur konst berör oss. Forskningen inspirerar i sin tur till nya konstevenemang, som kan föda nya möten över nya gränser. Accelerators publika program kommer från forskargrupperna och deras verksamhet sprungen ur möten med konsten.

Hösten 2017

Under hösten 2017 har tolv forskare från olika discipliner på Stockholms universitet haft i uppdrag att ta del av den konst som ingick i höstens evenemang, ”An elegy to the medium of film” och ”Unknown cloud on its way to Stockholm University”, för att, med dem som utgångspunkt, reflektera över likheter och skillnader mellan konst och vetenskap.

Öppet samtal om konst och forskning

Den 28 november presenterade forskarna sina tankar i ett öppet samtal med konstnärsduon Lundahl & Seitl. Samtalet kretsade bland annat kring frågor om kreativa processer inom konst och forskning, om kunskap och sanning och om sinnenas betydelse i konst och vetenskap. Vilka är skillnaderna och likheterna i förhållningssätt och synen på resultat i konstnärliga och vetenskapliga processer?