Forskargrupper


”Accelerator är ett nytt sätt att stimulera tänkande kring forskningsfrågor. Konstverken i Accelerator är spelplanen för den verksamhet projektgrupperna utvecklar kring forskningsfrågor.”
Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor och senior rådgivare

Samverkan med tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter utgör hjärtat i Accelerators programverksamhet. Forskargrupper bjuds in för att reflektera över utställningsprocesser, medverkande konstnärer och konst utifrån sina discipliner och sin expertkunskap.

Ett mångvetenskapligt laboratorium

I mötet mellan konst och vetenskap öppnar sig nya forskningsfrågor, idéer och perspektiv. Fokus blir här bland annat likheter och skillnader i hur olika forskningsområden hanterar samtida frågor som till exempel makten över informationen och sanningarna om pågående händelser, men även om hur konst berör oss. Forskningen inspirerar i sin tur till nya konstevenemang, som kan föda nya möten över nya gränser.

Accelerators publika program kommer från forskargrupperna och deras verksamhet sprungen ur möten med konsten.