Konst+forskning: ett samtal om tid

15 mar,

Välkommen till en kväll med läsning och samtal i samband med Accelerators vårutställningar Konungarikena Elgaland-Vargaland presenterar Världsutställningen 2023 med Leif Elggren och Carl Michael von Hausswolff samt Oedipus in Search of Colonus av Loukia Alavanou. Samtalet är en del av programmet Konst + forskning, där Accelerator bjuder in konstnärer och forskare att reagera på och reflektera kring utställningarna tillsammans med publiken – nu på temat tid.

Vi lever i en tid av snabba förändringar som är oåterkalleliga och samtidigt visar att vissa historier upprepas i kriser och konflikter. Det förflutna gör sig ständigt påmint, planetära processer och personliga händelser sätter spår i minnen och framtidsdrömmar. Tankar om hur tid och tidsuppfattningar formar dagens värld, och särskilt ett aktuellt och akut nu, väcks i vårens utställningar på Accelerator. I Konungarikena Elgaland-Vargaland ingår både förfluten och kommande tid, och i Loukia Alavanous VR-verk sker en tidsresa där ett antikt drama får nytt liv i en grekisk kåkstad som befolkas av romer. Utställningarnas tema, hur vi rör oss inom och mellan inre och yttre territorier, är utgångspunkten för kvällens läsning och samtal med forskare som ger perspektiv på var människan befinner sig just nu. 

Läsningen sker på svenska och arabiska, och samtalet förs på svenska. Fler medverkande kan tillkomma.


15 mars kl 18:00-20:00 på Accelerator

Fri entré, ingen förhandsbokning krävs.


Medverkande

Staffan Bergwik. Professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Forskar om kunskap, samhälle och kultur i historiskt perspektiv, med ett intresse för tidsuppfattningar i det förflutna och olika sätt att skriva historia.

Somaya El-Sousi. Palestinsk poet och författare från Gaza, bosatt i Norge.

Hanna Hallgren. Författare och docent i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet. Konstnärlig forskning inom kreativt skrivande samt hbtqi-historisk forskning.