Curatorial statement ”Hösten 2017”

Bakgrund till konstprojektet Höst 2017 – Lundahl & Seitl, samt rektorsporträtt

Manne Siegbahnlaboratoriet byggs från och med våren 2018 om till utställningsplats. I en del av lokalerna visades hösten 2017 tillfälligt konstverk och som publik fick man en sista möjlighet att utöver konsten, även se den forna laboratoriemiljön innan den omformas till Accelerators framtida fysiska plats på Stockholms Universitet.

Den tematiska startpunkten för konstprojektet under hösten 2017 var laboratoriets historia. Minne, vår förmåga att lagra fakta, historier och erfarenheter på olika vis var den övergripande tematik som vilade över den konst som visades. Minnen hjälper oss att forma och påverka framtiden. Vi utvecklar ständigt olika sätt att lagra minnen för att i framtiden ta fram dem, använda dem, lära oss av dem, förändras och utvecklas.

Konstnärsduon Lundahl & Seitl bjöds in att anpassa två av sina konstverk, ”An Elegy to the Medium of Film” och ”Unknown Cloud on Its Way to Stockholm University”, till platsen. Båda verken rörde minnet på olika vis.

Även Stockholms universitets historia som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena spelade en viktig roll i ”Hösten 2017”, liksom i Accelerators tillblivelse. Grundarna av Stockholms högskola, som blev till universitet 1960, stod för en öppenhet som Accelerator vill lyfta fram och föra vidare. Som del av utställningen i Accelerators framtida lokaler visades även ett urval rektorsporträtt från Stockholms universitet, tillsammans med information om grundarna av högskolan och universitetet.

Samverkan med tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter utgör hjärtat i Accelerators programverksamhet. En grupp forskare bjöds in för att ta del av ”Hösten 2017” och reflektera över mötet med konsten utifrån sina discipliner och sin expertkunskap. Under hösten 2017 anordnas även föreläsningar, där forskarna delger sina tankar kring processen.

//Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator