Credits Vår 2018

Credits:

Sofia Hultén, ”Fuck it up and start again ” visas med benäget tillstånd av konstnären.
Övriga filmer visas med tillstånd av Filmform, en stiftelse som verkar för att främja, sprida och bevara svensk experimentell film och videokonst.
Tack till Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare (executive director) Filmform