Credits hösten 2018

Credits hösten 2018

Janine Antoni, konstnär
Stockholms universitet

Accelerator:
Richard Julin, konstnärlig ledare
Therese Kellner, intendent
Anja Olofgörs, kommunikationsansvarig
Bengt Novén, föreståndare
Catharina Engström Jäderberg, administratör
Christopher Garney, tekniker

Samverkansavdelningen:

Sektionen för kommunikation

Medieproduktion:
Caroline Falkman, medieproducent
Lisa Munthe, medieproducent

Marknadskommunikation:
Sofia Fossum, kommunikatör
Marie Jackalin, kommunikatör
Anette Gärdeklint Sylla, projektledare
Nina Wånggren, kommunikatör

Press och redaktion:
Hanna Hellzén Cramér, kommunikatör
Fia Rolfsdotter, gruppledare
Karin Tjulin, pressekreterare

Visuell identitet:
Annika Faircloth, kommunikatör
Sektionen för relation och evenemang

Sektionen för relationer och evenemang

Konferensservice:
Patrik Hjelm, ljud- och ljustekniker
Ami Hedblad, projektledare
Agneta Hollström, konferenskoordinator
Fredy Martinez, husvärd

Evenemang:
Ingmarie Andersson, kommunikatör

Områdeskansliet för humanvetenskap:

Kommunikationssektionen:
Andreas Bergfeldt, informationsansvarig
Anna Frykholm, kommunikatör
Oskar Hansson, kommunikationsansvarig
Nicole Thorén, informatör
Staffan Westerlund, informatör

Områdeskansliet för naturvetenskap:
Lina Enell, informatör

Institutionen för Naturgeografi:
Susanne Blåndman, HR-ansvarig
Erik Hansson, lokalbokning och schemahandläggning

Fastighetsavdelningen:
Fadi Khoury, projektledare

Sektionen för Lokalförsörjning:
Monica E Raninen, lokalansvarig
Akademiska Hus:
Nils Axelsson, fastighetsförvaltare
Joakim Clerkefors, projektledare
Thomas Johansson, drifttekniker
Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art:
Tessa Praun, museichef & chefsintendent
Bronwyn Griffith, intendent (forskning/samlingen)
Thomas Nordin, chefstekniker
Tor Ekdala, tekniker
Lisa Boström, kommunikationsansvarig
David Hamati, vaktmästare
Värdar från International Master’s programme in Curating Art:
Federica Brigo
Onur Çimen
Yuying Hu
Lauren Johnson
Sofia Jonsson
Elias Kautsky
Ellen Klintenberg Gedda
Silvia Thomackenstein