Ny curator på Accelerator

Från och med april 2018 är Therese Kellner intendent för Accelerator. Hon är utbildad konstnär i grunden med en examen i fri konst från Glasgow School of Art, men redan under utbildningen valde hon att intressera sig för dialogen mellan konstnärskollegorna istället för det egna konstnärskapet. Ett intresse som ledde henne in på intendentspåret.

Spindeln i nätet

Att vara intendent, ofta används i konstsammanhang det engelska ordet curator, handlar, precis som för en konstnär, om att vara lyhörd inför sammanhanget och den konstnärliga publiken, men att samtidigt vara spindeln som ska väva ihop nätet.
”Konst är ett sätt att tänka, ett sätt att förhålla sig till världen precis som för forskning, och det är särskilt roligt att nu arbeta med dem under samma tak. Men konsten kan i sitt undersökande också delta i samhället eller skapa upplevelser och rum som människor kan mötas i”, säger Therese Kellner.

Utforskandet som metod

Therese Kellner kommer närmast från ett uppdrag som frilansande intendent för samtidskonstprojektet Side-Show, en serie nyproducerade, temporära och performativa konstprojekt som ägde rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved under hösten 2016. Med Side-Show fick hon möjlighet att jobba med en metod som hon eftersträvat att utveckla med stort utrymme för konstnärligt kunskapsutbyte.
”Jag fick möjlighet att ge lång tid och fokus åt konstnärernas dialog med många olika människor på platsen för att kunna skapa en djupare förankring av verken. Jag fick möjlighet att undersöka sociala kontexter grundligt och frågor som intresserar mig kring människors ansvar, tillhörighet och samspel i gemensamma rum.”

Vad betyder Accelerator för dig?

På Accelerator hoppas hon kunna jobba vidare utifrån sitt patos för att låta människor möta konst på nya sätt och att olika erfarenheter och expertis får mötas inom konsten.
”Jag ser Accelerator som en guldgruva för kunskapsutveckling, det tvärdisciplinära förhållningssättet, all kompetens som finns samlad här på Stockholms universitet.”

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet
Text: Anette Gärdeklint Sylla

Therese Kellner har förutom studierna i Glasgow, bland annat även studerat konstpedagogik och kursen Curatorutbildning vid Stockholms universitet.

Läs mer om: