Credit Influence Machine


Accelerator, Stockholms universitet oktober 2016

Accelerator

Richard Julin, konstnärlig ledare (Artistic Director), Accelerator
Katarina Renman Claesson, jurist, projektledare (lawyer, Project Manager), Accelerator

Stockholms universitet (Stockholm University)

Samverkansavdelningen:
Medieproduktion, Press och redaktion, Marknadskommunikation, Relationer och evenemang, Administration

Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art

Tessa Praun, chefsintendent (Chief Curator)
Jennifer Lindblad, assisterande intendent (Assistant Curator)
Christopher Garney, chefstekniker (Chief Technician)
Lisa Boström, kommunikationsansvarig (Communications Manager)
Sara Källström, intendent program (curator Program & Education)

Magasin III för verket Antennae (for the art work Antennae

Thomas Nordin, chefstekniker samling (Chief Technician collection)
Peter Wiklund, tekniker (Technician)
Joakim Enoksen, tekniker (Technician)

Team projektorer, rökmaskiner (Team projectors, smoke machines)

Jasmine Hinks
Elena Jarl
Iliane Kiefer
Alba Martinez
Marika Eriksson
Kajsa Kiuttu
Max Olofsson
Ronja Pedersen

Informationsteknik AB

Victor Eklund